WebLinks

    Roelie Reiling

De website van Roelie

www.kleurmuziek.com

Ontdek zelf dat je muziek kunt spelen zonder dat je noten kan lezen.

De Stichting Kleurmuziek beschikt met meer dan 2000 liedjes over de grootste collectie kleurmuziek ter wereld. Op onze website vind je kleurmuziek die je zelf als PDF kunt downloaden.

Zij hebben het liedboek van de kerken in z’n geheel hebben omgezet in kleurmuziek.

En is te gebruiken op een tablet, laptop, computer of om zelf uit te printen.

Sien.nl

een site vol info over ondersteuning van mantelzorgers, ook over de rol van kerken, hierbij.

André Mulder

In mijn onderzoek richt ik me op de bijdrage die geloofsgemeenschappen kunnen leveren aan sociale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Wat zijn inspirerende voorbeelden waar we van kunnen leren? Welke kansen zijn er om meer verbinding te maken tussen geloofsgemeenschappen en zorginstellingen? Wat betekent het voor mensen met en zonder verstandelijke beperking om met elkaar op te trekken? Welke visies op menszijn, heelheid, en op God bepalen ons handelen? Hoe ziet een inclusieve theologie van de kwetsbaarheid er uit?

www.sclera.be 

een site vol met pictogrammen, ook religieuze.

www.opwegmetdeander.nl

Landelijke vereniging (Hervormd op Gerformeerde Grondslag) van en voor mensen met een beperking. De vereniging stelt zich ten doel de christelijke gemeente bewust te maken van de plaats, die mensen met een handicap innemen in de maatschappij. Er wordt optimale integratie en participatie van gemeenteleden met een handicap nagestreefd, en er wordt hulp geboden aan mensen een beperking en/of hun ouders en verzorgers bij werk, inkomen, wonen en welzijn.

www.geloofenlicht.nl

Nederlandse loot van de internationale lekenbeweging Foi et Lumière: gemeenschappen van ouders en vrienden rond verstandelijk gehandicapten, die het hart van elke gemeenschap zijn.

www.ditkoningskind.nl

Vereniging Dit Koningskind ondersteunt christenen met een beperking (en de mensen om hen heen) bij de integratie in kerk en samenleving. Die beperking kan lichamelijk zijn, verstandelijk, zintuiglijk of sociaal.

Dit Koningskind heeft verbindingen met de gereformeerde kerken (Nederlands Gereformeerd en/of Vrijgemaakt). Op de site treft u onder andere de Kijk, zie, ontdek-campagne: kijk, zie en ontdek de talenten van mensen met een handicap, en laat hen volop meedoen in de gemeente.