Roelie Reiling

Over mij

Geloven speelt een belangrijke rol in mijn leven. Dat kan ook haast niet anders, wanneer je predikante bent. Als predikant-geestelijk verzorger heb ik mogen leren geloven, hopen en liefhebben samen met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten (familie, zorgmedewerkers, vrijwilligers, mensen van geloofsgemeenschappen). Wat heeft me dat veel vragen en uitroeptekens gebracht?!?!

Juist door met hen een weg te zoeken in verhalen, rituelen, muziek en gemeenschapszin, leer je de hoogte, breedte en diepte van het christelijk geloof op bijzondere wijze kennen. Soms ook de teleurstellingen als het op geloofspraktijken aankomt.

Daarom heb ik me voorgenomen om, voor zover mogelijk, iets te delen van de rijkdom in theorie en praktijk als het om het christelijke geloof en mensen met een verstandelijke beperking gaat. Want ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen geloven, ZONDER MEER.

Met al hun zintuigen gaan ze graag in op dat wat geloofsgemeenschappen belijden en praktiseren: de liefde van God ervaren in het alledaagse leven en op bijzondere momenten.

   

Meedenken

Ik doe niets liever dan meedenken en meekijken…

Misschien hebt u een praktische vraag, misschien een geloofsvraag, misschien een theologische vraag? Vragen over uw geloofsgemeenschap?

Als u het goed vindt, denk ik graag mee…via telefoon of mail. Ook kan ik naar u toekomen.

Ik heb gelukkig al heel wat thema-avonden en middagen mogen verzorgen in verschillende gemeentes en groepen. Haast altijd geeft dat perspectief op de vele mogelijkheden, die er zijn om mensen met een verstandelijke beperking ook in het geloof een thuis te bieden. En blijken geloofsgemeenschappen het “goud” al in handen te hebben, zonder dat ze dit wisten.

En de “on”kosten dan?

Daarover hoeft u zich geen zorgen te maken. Ik kost niets, om het maar even ronduit te zeggen. Alleen een bijdrage voor reiskosten en eventueel voor het onderhouden van de website zou wenselijk zijn.