‘Zo zijn onze manieren’ (2008-2009)

In het omgaan met God en in Gods omgang met ons mensen vallen bepaalde handelingen op: bidden, danken, zegenen, delen, vieren, verhalen vertellen – het zijn allemaal uitdrukkingsvormen waarin we omgang zoeken met God. In een kerkdienst (een godsdienstoefening!) oefenen we die liefdevolle omgang met God en met elkaar. Daar zegenen we, worden we gezegend, daar delen we, daar vertellen we verhalen etc.

Maar natuurlijk niet alleen daar. Ook in onze vieringen, in een ochtend- of avondgebed komen die aspecten aan de orde. Daarom lichten we dit jaar elke maand één van die omgangsvormen eruit.

 

Maandthema’s en verhalen die aan de orde komen:

 

  • Samen delen            

      Elia en de arme weduwe (1 Kon 17:1-16)

      Vijfduizend mensen (Mat 14:13-21)

 

  • Vieren                       

      Het leven vieren (Gen 1:1-2:4)

      De genodigden (Luc 14:16-24)

 

  • Danken                                 

      Dwars door de zee (Ex 13:20-14:31)

      Tien melaatse mannen (Luc 17:11-19)

 

  • Zingen en loven                  

      Psalmen (Psalm 8)

      Ere zij God (Luc 2:8-20)

 

  • Stilte                                     

      Elia in de woestijn (1 Kon 19:9-18)

      Jezus wordt gedoopt en zoekt de stilte (Mat3:1-17/Luc4:1-13)

 

  • Verhalen doorgeven                      

Jozua en de twaalf stenen (Joz 4:1-9)

Een vader heeft twee zonen (Luc 15:11-32)

 

  • Bidden                                 

Abraham krijgt bezoek (Gen 18:16-33)

‘Heer, leer ons bidden’ (Luc 11:1-13)

 

  • Zegenen                               

Jakob vraagt om Gods zegen (Gen 32:26-30)

Jezus zet de kinderen in het midden (Mar 10:13-16)