‘Zingend geloven’ (2012-2013)

Muziek is tastbaar (de instrumenten), maar muziek draag je ook met je mee. In je hart, in je hoofd. Er zijn liederen die jou niet meer loslaten, liederen die voor jou van betekenis zijn. Dat kan een lied zijn dat je als klein kind al hebt geleerd. Veel mensen hebben zich op die manier de psalmen eigen gemaakt, en grijpen daar op latere leeftijd dankbaar op terug. Andere dingen kunnen vergeten raken, maar die muziek blijft hen bij, geeft houvast.

Muziek doet iets met je. Het maakt iets los. Muziek heeft betekenis. Het kan een verhaal vertellen, iets uitbeelden, een sfeer of emotie uitdrukken. Muziek die direct spreekt in een taal die geen aanspraak maakt op rationele gedachten en verstandelijk geformuleerde begrippen. Die een brug slaat naar menselijk leven dat van de wereld is afgesloten.

Een lied kan aan diepe lagen in ons raken: de laag waar de emoties zingen. Mensen die moeite hebben om woorden te geven aan hun persoonlijk geloof, kunnen zich vaak wel herkennen in een lied. Hoe iemand in het geloof staat, kan je daarom nog wel eens te weten komen door te vragen welk lied ze graag zingen. Vrolijke liederen, uitbundige liederen, biddende liederen, rustige liederen…

Voor veel mensen met een verstandelijke beperking geldt dat ze enorm gevoelig zijn voor muziek. Daar kunnen ze écht voluit in meedoen. Ze luisteren er graag naar, bewegen erop, maken zelf muziek. Ervaring leert dat muziek zo’n krachtig instrument is in de ontmoeting met hen, dat het alleen daarom al een zeer prominente plaats inneemt in de communicatie, zeker ook als het om geloofscommunicatie gaat.

Er zijn vele bekende geloofsliederen. Maar we hebben een keuze moeten maken. Voor een aantal liederen geldt dat ze algemeen bekend zijn, voor anderen dat ze vooral voor ‘onze’ cliënten bekend zijn uit de vieringen. We stellen echter ook een paar liederen centraal die misschien nog helemaal niet bekend zijn. Geloof is levend, is in beweging. Door de jaren heen zijn er steeds opnieuw weer liederen geschreven en gecomponeerd. Door nieuwe mensen, mensen die opnieuw in woorden en melodieën hun geloof willen uiten en willen delen met anderen. ‘Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, heel de aarde. Zing voor de HEER, prijs zijn naam, verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden.’ (Ps 96:1-3)

 

 

Maandthema’s en verhalen die aan de orde komen:

 

 • Een lied van ruzie en vrede
 •   Geef vrede, Heer, geef vrede – Jacob en Ezau (Gen 32,33) 
 •   Als je geen liefde hebt voor elkaar – De man die niet vergeven wilde (Mat 18:21-35)

 

 • Een lied om op reis te gaan
 •  Abraham, Abraham – Abraham gaat op weg Abraham gaat op weg (Gen 12:1-9)    
 •  De Heer is mijn Herder – Het verloren schaap (Joh 10/Luk 15)

 

 • Een lied van dank
 •  Dankt, dankt nu allen God – Ruth (Ruth 1-4)
 •  Dank U voor de wond’ren die gebeuren – Paulus in de gevangenis (Hand 16:11-40)

     

 • Een lied van thuis
 • Psalm 84 – De bouw van de tempel (2 Kron 5:1-14)
 • Als je een huis hebt om te wonen (Dan ben je rijk) – Zacheüs (Luk 19:1-10)

     

 • Een lied om in beweging te komen
 • Wij zijn samen onderweg – Jericho (Joz 6)
 • Ik wandel in het licht met Jezus – Jezus roept zijn leerlingen (Mat 4)

 

 • Een lied van vriendschap
 • Welk een Vriend is onze Jezus – Vrienden die je dragen (Luk 5:17-26)
 • Vrienden die in jou geloven – Johannes (1 Joh 3)

 

 • Een lied van de natuur
 • Lof zij de Heer – Genesis (Gen 1-2)
 • God die alles maakte – De Bergrede (Mat 6:19-34)

 

 • Een lied van stilte, van nabijheid
 • Stilte over alle landen – Toch niet verlaten (Gen 28)
 • In Uw nabijheid – Op weg naar Emmaüs (Luk 24:13-35)