‘Gewoon: heel bijzonder’ (2010-2011)

Laten we ons samen eens verwonderen over dat gewone, dat bijzonder is… Wat dat ‘gewone’ is? Denk maar aan de wereld om je heen: het licht, de lucht, de aarde, het huis waarin je woont, de gemeenschap waar je deel van uit maakt, de kleding die je draagt, de tijd die je krijgt, het water dat leven brengt. Het lijken op het eerste gezicht misschien uiterlijkheden. Tegelijkertijd zijn ze meer dan dat. Deze vanzelfsprekende, gewone dingen worden je door God gegeven om van te leven en mee te leven. Je zou niet eens kunnen leven zonder deze gewone dingen. Alleen al daarom zijn ze zo bijzonder.

En in die alledaagse uiterlijkheden mogen we, zo menen wij, Gods aanwezigheid in ons leven beleven. Hoe? Dat hopen we te gaan ontdekken en te beleven met elkaar.

Opdat we ons opnieuw verwonderen over Gods grootheid en goedheid.

En om ons te verwonderen over zijn verbond met ons, ook in deze alledaagse dingen.

Elke maand staan we stil bij één van deze gewone, concrete werkelijkheden, die zo bijzonder kunnen zijn.

 

 

Maandthema’s en verhalen die aan de orde komen:

 

  • Licht                         

      ‘Er zij licht!’ (Gen 1-2:1)

      ‘Laat zo je licht maar schijnen’ (Mat 5:1-16)

 

  • Water                        

      De juiste vrouw voor Izak (Gen 24:1-39, 50-69)

      De Bron van Levend water (Joh 4:1-42)

 

  • Huis

       Psalm 84

       De verloren zoon (Luk 15:11-32)

 

  • Kleding                     

      De mantel van een profeet (1 Kon 19-19-21, 2 Kon 2:1-18)

      Een Koning in een kribbe (Luk 1:30-33, 2:8-14)

 

  • Gemeenschap         

       Het verhaal van Ruth (Ruth 1)

       Zacheüs (Luk 19:1-10)

 

  • Lucht

      Jakobs droom (Gen 28:10-22)

      Psalm 150

 

  • Tijd                           

      ‘Alles heeft zijn tijd’ (Pred 3)

       Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Op 21, 22)

 

  • Aarde                        

      Het beloofde land (Num 13:1-14:30)

      Het verhaal van de zaaier (Mat 13:1-9, 18-23)