Werkboeken / methodes

 

Er zijn door de jaren heen mensen en werkgroepen geweest die zich hebben gebogen over materiaal voor diensten en vieringen waar mensen met een verstandelijke beperking aan deelnemen. Hieronder zetten we er een aantal op een rijtje.

 

Ieder in zijn eigen taal; geloofsbegeleiding van verstandelijk gehandicapten (1977)

Loes G. Brezet-Brouwer – Nijkerk, Uitgeverij G.F. Callenbach b.v.

Een methode voor aangepaste kerk- en gezinsdiensten, voor catechisatie-, bijbel- en gespreksgroepen, voor speciaal onderwijs en voor het gezin met een verstandelijk gehandicapt kind.

De thema’s worden uitgewerkt in vier kolommen: aanknopingspunten, bijbelse achtergrond, verteltips en uitleg, waarin elk facet nader wordt besproken. Ieder thema eindigt met actualisering, expressie en liederen; hier worden praktische suggesties gegeven, bedoeld om de gehandicapten zelf met de thema’s bezig te laten zijn.

 

Ik heb een vriend; verstandelijk gehandicapten en geloven, een lees-, kijk- en werkboek (1982)

P. Vreugdenhil (samenst) – Goes, Oosterbaan & Le Cointre B.V.

Dit boek is opgebouwd uit drie delen: Deel I van het boek vertelt over mensen, hun leven en hun geloof in God. Deel II laat ondermeer aan de hand van 20 tekeningen zien hoe verstandelijk gehandicapten zelf de werkelijkheid om hen heen ervaren. Deel III geeft weer hoe een bijbelclub kan functioneren.

 

Kind op zondag; tijdschrift

Amersfoort, Kwintessens

Tijdschrift dat gebruikt wordt voor het werken met kinderen in de kerk en de zondagsschool. Voor elke zondag zijn er navertellingen van Bijbelverhalen, liedjes, knutseltips, spelvormen en nog veel meer. In de rubriek ‘Eenvoudig vieren met volwassenen’ worden verhalen en werkvormen aangeboden die wel eenvoudig zijn, maar niet kinderachtig. Deze rubriek is bijvoorbeeld geschikt voor gebruik met mensen met een verstandelijke handicap.

 

Liturgie met gehandicapten; vieringen uit 15 jaar werkmap Liturgie, 1976-1990 (1997)

A. Blijlevens, G. Lukken en J. de Wit (red) – Baarn, Uitgeverij Gooi & Sticht

 

Meedoen met het verhaal van God (1996)

Drs. Piet Brongers – Baarn, Uitgeverij Callenbach b.v.

Uitgangspunt van dit boek is de benadering van de Bijbel als boek met verhalen waarin iets van God te ervaren is. Bijbelverhalen worden in het ‘hier en nu’ verteld aan de hand van thema’s die ook in de eigen belevingswereld een rol spelen. Meer dan veertig verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament worden besproken, met suggesties voor activiteiten en gesprekken als aanloop naar het verhaal.

 

Vierboeken; werkboeken met jaarthema’s, voor (catechese)vieringen aan mensen met een verstandelijke beperking

Roelie Reiling & Wynette Schouten (samenst)

link

 

Vrede voor jou; twaalf liederen voor gewone en aangepaste vieringen (2001)

Teksten: Ben Sleumer; Muziek: Gerard van Amstel en Willem Blonk

SGO Hoevelaken