Ondersteuning bij het omgaan met rituelen

Rituelen zijn handelingen die steeds volgens een vast patroon verlopen. Rituelen bieden steun bij overgang van situaties, zoals bij het opstaan en het slapen gaan, aan tafel gaan, stilstaan bij een bijzonder moment of een bijzondere dag, bij het afscheid nemen, etc.

 

Onderstaande vragen helpen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de vraag van de verstandelijk gehandicapte als het gaat om ondersteuning bij het omgaan met rituelen.

 

        1. Is hij/zij gewend, of heeft hij/zij de wens om aan bepaalde rituelen deel te nemen?

            Zo ja, om welke rituelen gaat het dan?

            Is daarbij ondersteuning gewenst?

    Zo ja, door wie wordt die ondersteuning gegeven? (ouders, begeleiders, andere hulpverleners, geestelijk       verzorgers, mensen uit de geloofsgemeenschap, etc)

2. Zijn er binnen het gezin/de familie bepaalde gewoonten of rituelen waar hij/zij waarde aan hecht?

            Zo ja, om welke rituelen gaat het dan?

            Is daar ondersteuning bij gewenst?

            Zo ja, door wie wordt die ondersteuning gegeven?

3. Wat weet je van iemands reactie op religieuze/spirituele muziek en/of verhalen, op gebeden, of andere         rituelen? Zijn er bijvoorbeeld verhalen of liederen waar iemand zich sterk mee verbonden voelt, die           herkenbaar zijn omdat ze die van huis uit mee gekregen hebben?

            Is hierbij ondersteuning gewenst?

            Zo ja, door wie wordt die ondersteuning gegeven?

        4. Aan welke (religieuze) feesten neemt iemand graag deel?

            Is hierbij ondersteuning gewenst?

            Zo ja, door wie wordt die ondersteuning gegeven?

5. Hebben ouders/vertegenwoordigers specifieke wensen met betrekking tot de ondersteuning?

            Zo ja, welke wensen?