Pictogrammen

Een pictogram is een symbool of afbeelding dat gebruikt wordt om een boodschap eenvoudig visueel over te kunnen brengen. Het woord is afkomstig uit het Latijn. Picto komt van ‘pictus’ (= geschilderd) en gram komt van ‘gramma’ (= letter).

Pictogrammen worden bijvoorbeeld veel toegepast op treinstations, vliegvelden, verkeersborden, etc. Heel bekend zijn de poppetjes die aangeven waar het toilet is. Of de icoontjes op je computer.

Specifiek voor mensen met een verstandelijke beperking zijn er veel pictogrammen ontwikkeld, die de communicatie ondersteunen. Als je het woord niet begrijpt, kan een plaatje (een picto) je helpen om toch te begrijpen waar het over gaat. Veel verstandelijk gehandicapten lezen bijvoorbeeld aan picto’s af hoe hun dagindeling eruit ziet, of hoe de verschillende onderdelen van de kerkdienst elkaar opvolgen.

Het is wel goed te beseffen dat pictogrammen niet voor iedereen verhelderend zijn!

Op de website van Sclera zijn talloze pictogrammen te vinden, die vrij te gebruiken zijn: www.sclera.be.

Ook verwijzen we naar de site van Dit Koningskind, waar zelfs specifiek pictogrammen voor de kerk en de liturgie vermeld worden:

http://www.ditkoningskind.nl/pages/view/113/volg-wat-er-in-de-kerk-gebeurt  en

http://www.ditkoningskind.nl/pages/view/146/pictogrammen-2011