Basisgebarenwoordenboek

Sinds 2012 bestaat er een Basisgebarenwoordenboek met gebeden en religieuze gebaren. De auteur (Maurice Buyens) heeft jarenlange ervaring als doventolk. In zijn talrijke ontmoetingen met horenden die contact zoeken met doven enerzijds, en de behoefte die hij bij heel wat doven aanvoelt om ook religieuze gebaren te leren, is bij Maurice Buyens het idee voor dit basisgebarenboek langzaam gerijpt. Voor de basiswoordenschat hebben ze gesteund op het gebarenwoordenboek: ‘Woord en Gebaar, 1200 dovengebaren’, dat voor het eerst in 1983 werd uitgegeven en waarvan hij zelf de motor was. Deze nieuwe, aangevulde woordenlijst telt ongeveer 1600 woorden, is tweetalig opgemaakt en geïllustreerd met handgetekende gebaren. Het boek bevat ook een aantal artikelen die meer uitleg geven over gebarentaal en over het gebruik van de lichaamstaal met tips voor tolken. Ook zijn de gebeden van de Heilige Mis hier volledig in opgenomen, naast een aantal religieuze liederen.

Het boek is te bestellen bij: Gigant Uitgevers, Antwerpen/Apeldoorn.