Levensvragen

Mensen met een verhaal; een narratief-pastorale benadering van mensen met een verstandelijke beperking (1996)

Ton van Oosterhout, Thom Spit, Werner van de Wouw  – SGO Hoevelaken

De auteurs hebben vanuit hun jarenlange ervaring als geestelijk verzorgers in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap samen dit boek geschreven. Exemplarisch worden enkele levensverhalen uitgewerkt. De thema’s die in die verhalen doorklinken, laten iets zien van het unieke van de mens, maar zijn tegelijkertijd herkenbaar voor ieder van ons.

Er worden kaders aangereikt om zingevingsaspecten te kunnen herkennen. En er wordt ingegaan op de houding van zorgverleners om zingevingsvragen te kunnen verstaan. Een boek met visie en tegelijk met veel praktische handreikingen. Geschreven van de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, maar ook goed bruikbaar voor alle andere zorgsectoren.

 

 

Wie kan in mijn schoenen staan; aandacht voor levensvragen voor ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke handicap (2001)

Piet Brongers – Kampen, Uitgeverij Kok

In dit boek komen algemene vragen aan de orde zoals 'wat zijn levensvragen', 'hoe kom je aan levensvragen' en 'wat is de relatie tussen levensvragen en geloofsvragen'. Ook wordt aandacht besteedt aan specifieke levensvragen of situaties die specifieke levensvragen oproepen, zoals 'de waarom vraag en de rol van God', 'mijn kind heeft een verstandelijke handicap', 'mijn kind heeft ook een eigen leven', 'uit huis', 'het geloofsleven van mijn kind', 'relaties en seksualiteit' en 'afscheid en overlijden'. Dit boek is niet bedoeld als naslagwerk dat antwoord moet geven op alle vragen, maar als werkboek om met levensvragen om te leren gaan.