Ervaringsverhalen

Gerhard ter Maat – Mijn zus mag er zijn!.  (2020)

Een monument voor zijn verstandelijk gehandicapte zus, zo is dit boek bedoeld.

Gerhard ter Maat vertelt over zijn jongere zus, die vanaf de geboorte een verstandelijke beperking heeft. Hoe zij zijn leven beïnvloed heeft, zijn keuzes in het leven. Dat hij predikant werd, kwam mede door haar. Het is een boek dat aandacht vraagt voor de omgang met mensen met een beperking. Ook zij verdienen een plek in de samenleving.  En in geloofsgemeenschappen. Dat dat niet vanzelf gaat, ook daarvan getuigt Gerard ter Maat. Een persoonlijk verhaal met ook een breder doel: niet alleen wij zijn van betekenis voor mensen met een beperking. Zij zijn dat ook voor ons.

Uitgeverij Fagus februari 2021. CBC. Artikelnummer 9789491634796

  Pauline Kuiper, Brus – (on) breekbare liefde. (2019)

Pauline Kuiper is fotograaf en coach. Het is haar doel om aandacht te vragen voor mensen met een ernstig meervoudig beperking en hun “brussen”. Pauline is zelf ook een brus. Haar broertje overleed plotseling tijdens het maken van dit boek in 2018. Ze heeft dit boek aan hem opgedragen.

De wereld van ernstig meervoudig beperkte mensen is vaak ongezien en onbegrepen. Wie niet beter kijkt, ziet misschien alleen iemand zitten in een rolstoel. Maar, aldus Pauline, je zult verbaasd staan over de levenswijsheid die juist deze mensen bezitten. Pauline maakte eerlijke verhalen van 20 broers en zussen, die opgegroeid zijn met de gebrokenheid van een ernstig beperkte broer of zus, maar waarin de onvoorwaardelijke liefde  telkens overwint. Ze hoopt dat een inkijk (letterlijk en figuurlijk) in deze bijna verborgen wereld, begrip en erkenning geeft en je uitnodigt om anders te kijken naar hen en misschien naar jezelf. 20 families, 20 ontroerende levensverhalen, 20 brieven, 20 (on)breekbare liefdesbanden.

Scholten Uitgeverij BV Zwolle. ISBN  9789492959607

  Annemieke Kappert en Matthijs Heijstek  Geef mij je hand.; Over geestelijke verzorging van mensen met een verstandelijke beperking 

Een uitgave (de vierde) in de serie Amerpoort werkt.

Het boek is geschreven door bovengenoemde auteurs, beiden werkzaam bij de zorginstelling Amerpoort en betrokken bij de oecumenische geloofsgemeenschap De Open Poort. Dit boek gaat over geestelijke verzorging van mensen met een verstandelijke beperking en hoe je daar als begeleider een belangrijke rol in kunt spelen. Wat jou eigen levensbeschouwelijke achtergrond ook is. Het begint altijd met respect voor de ander, nieuwsgierigheid en openheid.  Een overzicht van de hoofdstukken laten zien waar het om gaat als het om het ondersteunen van het geestelijk welzijn van mensen met een verstandelijke beperking gaat: het verhaal van je leven, het leven vieren, op eigen niveau, het goede doen, de tijd nemen, samen sterk.

  Elisabeth van Windt   Tobias;  Een waargebeurd verhaal over liefde, verlies en hoop. (2020)

De schrijfster van dit boek is theoloog-geestelijk verzorger. Haar boek Tobias gaat over haar zoon, haar reis met haar zoon, die ondanks vele handicaps een bron van liefde, vrolijkheid en levenslust blijkt te zijn. Elisabeth laat een hoopvol licht schijnen op een leven met beperkingen. Ze maakt ons deelgenoot van haar verrassende ontdekkingstocht. Veel lezers zijn geraakt en geroerd door haar boek.

Kok Boekencentrum Utrecht  ISBN 9789023957294. Verschenen in 2020.

  Aangenaam… ik ben gewoon maar toch anders… (2006) Els Bloemen – Haps, Drukkerij Weemen Een boek vol korte vertellingen door en over mensen met een verstandelijke beperking. Zij stellen zich in die vertellingen als het ware aan u voor. Zij maken het u gemakkelijker om bij een al of niet toevallige ontmoeting elkaar een hand te geven en kennis te maken.   Aatje; leven met een verstandelijk gehandicapt kind (1985) Anna Nederlof – Den Haag: Leopold Een moeder beschrijft het (gezins)leven van haar kind met het syndroom van Down.   Adam; een vriendschap (1998) Henri Nouwen – Uitgeverij Lannoo nv, Tielt Henri Nouwen (1932-1996) was een Nederlandse katholieke priester en professor aan diverse Amerikaanse universiteiten. In 1986 verliet hij Harvard en vond hij een thuis in de Arkgemeenschap van Daybreak, een centrum voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten in Toronto (Canada). Daar werd Adam aan zijn zorgen toevertrouwd, een jongeman die niet kon praten of lopen en aan epileptische aanvallen leed. Het contact en de vriendschap met Adam maakten een diepe indruk op de auteur. Dit boek is een aangrijpende getuigenis van Nouwen over zijn leven met Adam, maar ook een boek over het geloof.   A Dieu; ons kind met handicap wordt ouder (2001) Jannie Slingerland – Zoetermeer, Uitgeverij Boekencentrum De auteur, Jannie Slingerland, is moeder van een meervoudig gehandicapt kind. In dit boek probeert ze ouders met een ernstig gehandicapt kind te helpen bij de zorgen die ze hebben over de toekomst. Niet alleen in woorden, maar ook met beelden. Daarin krijgt de kerkelijke gemeente een grote rol.   Bij ons schijnt altijd de zon (1994) Celia de Man-van Beek – Veenendaal, Kool Gedichten, geschreven uit het hart van een moeder.   Dichterbij; gedichten en gedachten uit de praktijk van het pastoraat aan verstandelijk gehandicapten (2012) Wynette Schouten – Theologische uitgeverij Narratio, Gorinchem   Een vergeten schakel; de verstandelijk gehandicapte in kerk en gemeente A. van Andel-Mandersloot en C.P. van Andel – Kampen, Kok Een handreiking aan ouders, pastores, hulpverleners en alle betrokkenen. In dit boek wisselen bezinnende en anekdotische hoofdstukken elkaar af. Ook zijn tekeningen opgenomen, die door verstandelijk gehandicapten zelf werden gemaakt.   Frans gaat uit logeren; over uithuisplaatsing van geestelijk gehandicapten; ervaringen, emoties en begeleiding (1982) Bob van Zijderveld (red.) – Uitgeverij Intro, Nijkerk   Heb ik zóveel verteld? Zóveel blaadjes? Levensverhalen van bewoners en personeel van St. Anna (2005) José Franssen en Stichting St. Anna ISBN 90-76043-85-X Acht oudere bewoonsters van St. Anna vertelden in een serie gesprekken hun levensverhaal en zochten foto’s die het aanvulden. Acht prachtige levensboeken waren het resultaat. Ze zijn gebundeld in dit boek en aangevuld met een tiental interviews met familieleden van bewoners en (oud) medewerkers van St. Anna. Door de interviews krijgen de levensverhalen nog meer kleur en betekenis.   Het zal jóuw kind maar wezen; kanttekeningen bij de sociale problematiek van ouders met geestelijk gehandicapte kinderen (1974) Mary Michon – Boekencentrum B.V. ’s Gravenhage   Judith; een moeder en haar zwakzinnig kind  (1979) Mariet van Hattum – Amboboeken Baarn   Kars, een bijzonder welkom kind (2007) Adrian Verbree – Barneveld, Uitgeverij Plateau Kars heeft het syndroom van Down. Schrijver Adrian Verbree interviewde de ouders van Kars over het bijzondere leven met hun zoon: van zijn kinderjaren tot en met het moment dat hij op zichzelf gaat wonen. Deze verrassende verhalen over Kars weerspiegelen humor, pijn, (on)begrip en ook hartverwarmende reacties.   Luisteren naar fluisteren; een ongewoon boek dat over goedheid spreekt, poëzie rond het mentaal-gehandicapte kind (1981) Anton van Wilderode en Jef van Valckenborgh (samenst) – Tielt en Bussum, Uitgeverij Lannoo   Mijn armen zijn te kort (1985) Lize Stilma – Uitgeverij Intro, Nijkerk Het kleine boekje bevat een twintigtal korte schetsen over geestelijk gehandicapten. In elke schets wordt een geestelijk gehandicapte beschreven in zijn beleven van vreugde en verdriet in het dagelijks leven. Stilma tracht door te dringen tot de geloofsbeleving van de zwakzinnige in zijn dagelijks ervaren. Een lichte kennismaking met kinderen die niet overal bij kunnen… hun armpjes zijn te kort.   Mijn kleine zuster; ons gehandicapte kind in de christelijke gemeente (1995) Bert en Jannie Slingerland – Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer   Vaders kind; ons gehandicapte kind doet belijdenis (1998) Jannie Slingerland en G. Hette Abma – Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer   Wiebelen op een schommelbank en 99 andere bewogen beelden (2009) Fiet van Beek, ISBN 978-90-814921-1-9   Wuiven naar de dominee; de verstandelijk gehandicapte en de kerk (1979) Lize Stilma – Uitgeverij G.F. Callenbach nv, Nijkerk