Ervaringsverhalen

Aangenaam… ik ben gewoon maar toch anders… (2006)

Els Bloemen – Haps, Drukkerij Weemen

Een boek vol korte vertellingen door en over mensen met een verstandelijke beperking. Zij stellen zich in die vertellingen als het ware aan u voor. Zij maken het u gemakkelijker om bij een al of niet toevallige ontmoeting elkaar een hand te geven en kennis te maken.

 

Aatje; leven met een verstandelijk gehandicapt kind (1985)

Anna Nederlof – Den Haag: Leopold

Een moeder beschrijft het (gezins)leven van haar kind met het syndroom van Down.

 

Adam; een vriendschap (1998)

Henri Nouwen – Uitgeverij Lannoo nv, Tielt

Henri Nouwen (1932-1996) was een Nederlandse katholieke priester en professor aan diverse Amerikaanse universiteiten. In 1986 verliet hij Harvard en vond hij een thuis in de Arkgemeenschap van Daybreak, een centrum voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten in Toronto (Canada). Daar werd Adam aan zijn zorgen toevertrouwd, een jongeman die niet kon praten of lopen en aan epileptische aanvallen leed. Het contact en de vriendschap met Adam maakten een diepe indruk op de auteur. Dit boek is een aangrijpende getuigenis van Nouwen over zijn leven met Adam, maar ook een boek over het geloof.

 

A Dieu; ons kind met handicap wordt ouder (2001)

Jannie Slingerland – Zoetermeer, Uitgeverij Boekencentrum

De auteur, Jannie Slingerland, is moeder van een meervoudig gehandicapt kind. In dit boek probeert ze ouders met een ernstig gehandicapt kind te helpen bij de zorgen die ze hebben over de toekomst. Niet alleen in woorden, maar ook met beelden. Daarin krijgt de kerkelijke gemeente een grote rol.

 

Bij ons schijnt altijd de zon (1994)

Celia de Man-van Beek – Veenendaal, Kool

Gedichten, geschreven uit het hart van een moeder.

 

Dichterbij; gedichten en gedachten uit de praktijk van het pastoraat aan verstandelijk gehandicapten (2012)

Wynette Schouten – Theologische uitgeverij Narratio, Gorinchem

 

Een vergeten schakel; de verstandelijk gehandicapte in kerk en gemeente

A. van Andel-Mandersloot en C.P. van Andel – Kampen, Kok

Een handreiking aan ouders, pastores, hulpverleners en alle betrokkenen.

In dit boek wisselen bezinnende en anekdotische hoofdstukken elkaar af. Ook zijn tekeningen opgenomen, die door verstandelijk gehandicapten zelf werden gemaakt.

 

Frans gaat uit logeren; over uithuisplaatsing van geestelijk gehandicapten; ervaringen, emoties en begeleiding (1982)

Bob van Zijderveld (red.) – Uitgeverij Intro, Nijkerk

 

Heb ik zóveel verteld? Zóveel blaadjes? Levensverhalen van bewoners en personeel van St. Anna (2005)

José Franssen en Stichting St. Anna

ISBN 90-76043-85-X

Acht oudere bewoonsters van St. Anna vertelden in een serie gesprekken hun levensverhaal en zochten foto’s die het aanvulden. Acht prachtige levensboeken waren het resultaat. Ze zijn gebundeld in dit boek en aangevuld met een tiental interviews met familieleden van bewoners en (oud) medewerkers van St. Anna. Door de interviews krijgen de levensverhalen nog meer kleur en betekenis.

 

Het zal jóuw kind maar wezen; kanttekeningen bij de sociale problematiek van ouders met geestelijk gehandicapte kinderen (1974)

Mary Michon – Boekencentrum B.V. ’s Gravenhage

 

Judith; een moeder en haar zwakzinnig kind  (1979)

Mariet van Hattum – Amboboeken Baarn

 

Kars, een bijzonder welkom kind (2007)

Adrian Verbree – Barneveld, Uitgeverij Plateau

Kars heeft het syndroom van Down. Schrijver Adrian Verbree interviewde de ouders van Kars over het bijzondere leven met hun zoon: van zijn kinderjaren tot en met het moment dat hij op zichzelf gaat wonen. Deze verrassende verhalen over Kars weerspiegelen humor, pijn, (on)begrip en ook hartverwarmende reacties.

 

Luisteren naar fluisteren; een ongewoon boek dat over goedheid spreekt, poëzie rond het mentaal-gehandicapte kind (1981)

Anton van Wilderode en Jef van Valckenborgh (samenst) – Tielt en Bussum, Uitgeverij Lannoo

 

Mijn armen zijn te kort (1985)

Lize Stilma – Uitgeverij Intro, Nijkerk

Het kleine boekje bevat een twintigtal korte schetsen over geestelijk gehandicapten. In elke schets wordt een geestelijk gehandicapte beschreven in zijn beleven van vreugde en verdriet in het dagelijks leven. Stilma tracht door te dringen tot de geloofsbeleving van de zwakzinnige in zijn dagelijks ervaren. Een lichte kennismaking met kinderen die niet overal bij kunnen… hun armpjes zijn te kort.

 

Mijn kleine zuster; ons gehandicapte kind in de christelijke gemeente (1995)

Bert en Jannie Slingerland – Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer

 

Vaders kind; ons gehandicapte kind doet belijdenis (1998)

Jannie Slingerland en G. Hette Abma – Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer

 

Wiebelen op een schommelbank en 99 andere bewogen beelden (2009)

Fiet van Beek, ISBN 978-90-814921-1-9

 

Wuiven naar de dominee; de verstandelijk gehandicapte en de kerk (1979)

Lize Stilma – Uitgeverij G.F. Callenbach nv, Nijkerk