Communicatie

En ziet, een stem; geloofscommunicatie met verstandelijk gehandicapten (2007)

Wynette Schouten – Afstudeerscriptie Christelijke Hogeschool Ede

Hoe communiceer je -op theologisch en godsdienstpedagogisch verantwoorde wijze- op het terrein van geloofsoverdracht met mensen met een verstandelijke handicap, in het bijzonder met mensen die functioneren op een zogeheten ‘laag niveau?’

 

Interactieve geloofscommunicatie; ervarings-ordening en de kwaliteit van intergeneratieve communicatie in de christelijke gemeenschap (1997)

Dorothea Timmers-Huigens – Kampen, Kok

Ontwikkeling kan als drieslag herkend worden: leren kennen, leren waarderen en leren gebruiken van mogelijkheden. De kwaliteit van interactieve geloofscommunicatie kan verbeterd worden wanneer men rekening houdt met de ervaringsordening als factor in de menselijke ontwikkeling. Achtereenvolgens komt de lichaamsgebonden ervaringsordening, de associatieve ervaringsordening, de structurerende ervaringsordening en de vormgevende ervaringsordening aan de orde. Daarna wordt deze visie doorvertaald naar de praktijk van de hedendaagse intergeneratieve geloofscommunicatie in de christelijke gemeente.

 

Je luistert wel, maar je hoort me niet: over communicatie met mensen met een verstandelijke beperking (2006)

Annie Blokhuis & Nel van Kooten – Utrecht, Uitgeverij Agiel

Communicatie lijkt iets vanzelfsprekends, maar er komt eigenlijk veel bij kijken. Naast de taal spelen ook allerlei andere factoren een rol, waar vaak geen rekening mee wordt gehouden: informatieverwerking, alertheid, concentratie, tijdsbesef en emoties. Juist bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking kunnen deze zaken de communicatie ernstig belemmeren.

Dit boek biedt een methodiek, het communicatieprofiel, waarin deze factoren in beeld worden gebracht zodat de omgeving beter op hen kan inspelen en goed bij hen kan aansluiten. Dat kan veel (gedrags)problemen voorkomen.

 

Mogelijkheden voor verstandelijk gehandicapten; een weg naar vreugde beleven (1995)

Dorothea Timmers-Huigens – Utrecht, Uitgeverij Lemma BV

Het gedachtegoed van Timmers-Huigens is toonaangevend binnen de (opleidingen voor de) verstandelijk gehandicaptenzorg. Haar indeling in vier ervaringsordeningen geeft handvatten voor het begrijpen van het leven en beleven van mensen met een verstandelijke beperking.