Rituelen

Geloofstradities kennen veel rituelen: handelingen om samen te doen, om actief aan deel te nemen.IMG_2107

Denk aan rituelen rond doop en avondmaal. Maar heb je ook wel eens gedacht aan:

  • het gebed; handen vouwen, ogen sluiten – voor veel mensen herkenbaar als bidden
  • vaste patronen; denk aan de liturgie (het ritme waarin de dienst of viering plaatsvindt) – eerst de groet, dan samen zingen; eerst bidden, daarna lezen we uit de Bijbel
  • het aansteken van de Paaskaars in de kerk is voor velen herkenbaar als handeling, maar ook herkenbaar als symbool: het licht van God, waarmee Hij ons wil omringen
  • taken in de dienst: mensen kunnen helpen in de dienst, bijvoorbeeld door bij de deur anderen welkom te heten, te helpen bij het openen van de Bijbel, bij het aansteken van de kaars, bij het collecteren
  • samen op bedevaart (bv 1x per jaar).
  • een verwonderwandeling’ maken: al wandelend samen genieten van Gods schepping.