Rituelen

Geloofstradities kennen veel rituelen: handelingen om samen te doen, om actief aan deel te nemen.IMG_2107

Denk aan rituelen rond doop en avondmaal. Maar heb je ook wel eens gedacht aan:

 • het gebed; handen vouwen, ogen sluiten – voor veel mensen herkenbaar als bidden
 • vaste patronen; denk aan de liturgie (het ritme waarin de dienst of viering plaatsvindt) – eerst de groet, dan samen zingen; eerst bidden, daarna lezen we uit de Bijbel
 • het aansteken van de Paaskaars in de kerk is voor velen herkenbaar als handeling, maar ook herkenbaar als symbool: het licht van God, waarmee Hij ons wil omringen
 • taken in de dienst: mensen kunnen helpen in de dienst, bijvoorbeeld door bij de deur anderen welkom te heten, te helpen bij het openen van de Bijbel, bij het aansteken van de kaars, bij het collecteren
 • samen op bedevaart (bv 1x per jaar).
 • een verwonderwandeling’ maken: al wandelend samen genieten van Gods schepping.

Gemeenschap

IMG_2329Geloven betekent deel uitmaken van de gemeente van God. Jij bent niet alleen, we zijn samen.     Jij hoort erbij, jij hoort bij ons. Hoe kan je dat laten beleven?

 • met een spiegel: jij hoort erbij! Mensen die normaal gesproken moeizaam oogcontact maken, kunnen soms verrassend enthousiast reageren als ze zichzelf in een spiegel zien!
 • door een lange band met belletjes: ieder houdt een stukje van die band vast; als er één een beweging met die band maakt, beweegt een ander automatisch mee, omdat ze door dezelfde band verbonden zijn
 • kaarten voor jarigen en zieken
 • samen koffie drinken
 • liturgieën: alle moderne gemakken van beamers ten spijt vinden veel mensen met een beperking het prettig om zelf een liturgie in handen te hebben, ongeacht of ze het kunnen lezen of niet; door gebruik van pictogrammen kunnen sommigen toch de liturgie volgen
 • door mensen bij hun naam te noemen, evt aan te raken: ik zie jou, jij hoort erbij
 • door in een viering of dienst aanwezig te zijn mag ook gemeenschap ervaren worden: ik ben niet alleen naar de kerk gekomen, wij zijn samen, we zingen samen, we lezen samen uit de Bijbel, we bidden voor en met elkaar