‘Ontmoetingen met Jezus’ (2013-2014)

Een mens heeft aanleg voor ontmoetingen met een ander. We gaan er zelfs van uit dat een mens ten diepste een relationeel wezen is, dat juist in zinvolle ontmoetingen tot zijn of haar recht komt.

Dat geldt voor alle mensen, dus ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij leven op van goede ontmoetingen met anderen (hun huisgenoten, begeleiders, familie, de mensen op de dagbesteding en/of werk, de mensen van de geloofsgemeenschappen) en met God.

In een ontmoeting gebeurt er van alles. Daarover zul je meer lezen in de verschillende maandthema’s. Maar wat centraal staat: een ontmoeting raakt je – raakt je hart, raakt je bestaan. Je wordt er anders van: blijer, rustiger, hoopvoller. Je ervaart dat jouw bestaan, jouw leven er toe doet, zin heeft voor die ander en voor de Ander. Je ervaart dat je geliefd bent door die ander en de Ander, je Schepper. En dat geeft een bodem in je leven, die als een rots staat: houvast bij alle dingen die je leven in de war kunnen schoppen.

 

In de Bijbel lees je veel verhalen, waarin het gaat over ontmoetingen van mensen met God. Verhalenderwijs worden die ontmoetingen ontvouwd. Je merkt dat het persoonlijke ontmoetingen zijn (denk bijvoorbeeld aan Abraham, David, Mozes) die tegelijkertijd betekenis kunnen hebben voor anderen, voor ons. Als hoorder en lezer van zo’n verhaal kan het gebeuren, dat jijzelf ook geraakt wordt en de Heer ontmoet.

In de Bijbel lees je ook verhalen van mensen die elkaar ontmoeten; ontmoetingen waarin mensen elkaar voorthelpen met wijsheid (Job, Prediker, Salomo) of praktische daden (vrienden van een verlamde man). Ontmoetingen van mensen die verliefd worden en kiezen om trouw te blijven aan die ene ander (Izaäk en Rebecca), ontmoetingen van mensen die eerst vreemdelingen zijn voor elkaar en elkaar toch ruimte proberen te geven (Ruth), ontmoetingen van mensen die verrassend of confronterend zijn (profeten), ontmoetingen van mensen die God alle dank en eer willen geven (pelgrims onderweg naar Jeruzalem, intocht van Jezus).

 

Uit die grote hoeveelheid boeiende, spannende, rake en leerzame ontmoetingen, waarvan de Bijbel meestal verhalenderwijs vertelt, focussen wij dit jaar op ontmoetingen van mensen met Jezus. Wat gebeurt er als die ene man of vrouw Jezus ontmoet? Wat gebeurt er als die ene groep mensen Jezus ontmoet? Raakt het hun bestaan, hun hart? Veranderen zij door deze ontmoeting? Wordt hun leven er betekenisvoller, waardevoller en hoopvoller door? Wat gebeurt er met ons als wij die ontmoeting meebeleven?

 

 

Maandthema’s en verhalen die aan de orde komen:

  • Jij hoort erbij!

Jezus op bezoek bij Zacheüs (Luk 19,1-11)

Jezus en de vrouw uit Samaria (Joh 4,1-42)

 

  • Vragen staat vrij

God hoort ons gebed (Luk 11,1-10)

Een mens die wil helpen (Luk 10,25-37)

 

  • Hij voedt mij

Jezus verandert water in wijn (Joh 2,1-13)

      Vijf broden en twee vissen (Mat 14,13-21)

 

  • Komt, verwondert u hier mensen

Maria krijgt bezoek (Luk 1,26-38)

Jezus wordt verheerlijkt (Mat 17,1-15)

 

  • Zó ken ik Hem

Als Jezus 12 jaar is (Luk 2,41-52)

Wie zeggen de mensen dat Ik ben? (Mat 16,13-28)

 

  • De wereld op z’n kop!

Kinderen in het midden (Mar 10,13-16)

De tempelreiniging (Luk 19,35-44)

 

  • Tot eer van Hem

De fles met dure olie van Maria (Mar 14,3-9)

Hosanna! De Koning komt er aan! (Mar 11,1-11)

 

  • Samen op weg

De vissers (Luk 5,1-11)

Onderweg naar Damascus (Han 9,1-23)